Sista fotograferingen för 2016

Nu har vi fotograferat klart för Transkalendern 2016. Alla 13 bilder ska nu bara väljas ut, texter ska formuleras och designern ska föra in alla bilder i kalendern. Sen är det bara tryckeriet kvar.
Åh, det är så spännande att behöva vänta tills en får se alla bilder som är utvalda.

Snart är den här!

Välkommen till Transkalenderns hemsida

Transkalendern är en del av RFSL Stockholm.
Den kommer ut en gång om året och du får lättast ett eget exemplar på något av våra arrangemang. Maila info@rfslstockholm.se om du inte har möjlighet att närvara på något av dessa.

Transkalenderns mål är att synliggöra transpersoner på ett representativt sätt.